Setama
rodatge pel·licula Echevarria
decorats
Barcelona 1995