Estand Residències d’estudiants RESA
Barcelona i Madrid 2013