Presentació Copa del Món
Fictici pilota bàsquet i paret
Nivell Publicitari
Madrid, juliol 2014