Presentació MWC
Ajuntament de l'Hospitalet
L'Hospitalet de Llobregat, 2013