Corporis lletres i números
Barcelona, 2012 - 2013 - 2014