Fundació La Caixa
Nivell Publicitari Digital
Centre Convencions Internacional de Barcelona
Barcelona, Gener 2011