Ficticis 20 anys Caprabo
Nivell Publicitari
Arc de Trionf
Barcelona, maig 2012