Museu de les Ciències Naturals de Barcelona
Illes Evolució i Mediterrània
Barcelona, març 2012