Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa
disseny: Oriol Ripoll i Oriol Quadrada
Espai Cultura Unnim Obra Social
Sabadell, 2010