Nivell Publicitari Digital
"L'humor a la Bruguera"
Centre Cívic El coll
Barcelona, octubre 2009