llingüa món. casa de les llengües
generalitat de catalunya
disseny: DVA
exposició itinerant: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Palma
2008