Estand Diputació de Barcelona
Festival de la Infància
Barcelona, desembre 2014