Estand Ajuntament de Barcelona
Fira de Barcelona - EVA
Barcelona, novembre 2013