Celebració 100 anys Puig
Boolab
Piscina, sostre i pantalles projecció.
Hospital de Sant Pau de Barcelona
Octubre 2014