Escenografia Concerts Tricentenari
Institut Català Empreses Culturals
Barcelona, maig 2014